The first Project Meeting Pierwsze spotkanie projektowe

 17 Coordinators and teachers taking part in ERASMUS+ project "Changing Europe" have met for the first time face to face. The meeting took place at Polish school in Czasław from 30th January to 1st February 2018. Partners review the project timetable and  responsibilities of each partner. They also observed lessons at Polish school. The observation was mainly focused on teaching Maths. Below you can see short movie from the meeting.
 17 koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie "Zmieniamy Europę" spotkało się po raz pierwszy osobiście. Spotkanie odbtło się w polskiej szkole partnerskiej w Czasławiu w dniach 30 stycznia do pierwszego lutego 2018. Przeanalizowano plan pracy projektowej i obowiązki każdego z krajów partnerskich.Goście obserwowali zajęcia w polskiej szkole. Polska szkoła dzieli się z partnerami sposobami na interaktywne  zajęcia matematyczne w ramach wymiany dobrych praktyk.


Comments

Popular posts from this blog